Lite mer om oss!

Med lång erfarenhet och spetskompetens på vitvaror och god service är vi här för att hjälpa dig. Våra tekniker har mycket kunskap och är utbildade samt väl övade att reparera och ta hand om din vitvara. Företaget grundades av Edmund och Lena Goldman 1985, sedan dess har företaget växt och utvecklats med tiden. Företaget köptes av Ingvar Linde mars 2017. Vi står till tjänst för privatkunder, hyresvärdar, företag, institutioner med flera.

Nutid och framtid

Det vi gör nu har samband med framtiden – därför är vi noggranna med hållbarhet i vårt arbete. Att göra ett kvalitativt jobb när vi reparerar din vitvara. Regelbundna besök till återvinningscentral för miljövänlig hantering samt sortering av sopor är också ett sätt att säkerställa detta på. I allra största mån försöker vi att förbereda våra tekniker innan första besöket och är därför mycket noggranna med din beskrivning av felet och att om möjligt ordna med reservdelar som behövs i förväg.